Partnerzy

OneTrust

OneTrust jest najczęściej stosowaną platformą technologiczną w dziedzinie ochrony prywatności, bezpieczeństwa i ryzyka osób trzecich, której zaufało ponad 4500 firm w zakresie zgodności z CCPA, RODO (GDPR), ISO27001 oraz setkami światowych przepisów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Trzy podstawowe produkty OneTrust obejmują oprogramowanie do zarządzania prywatnością – OneTrust Privacy Management Software, OneTrust PreferenceChoice™️ do zarządzania preferencjami i zgodą oraz oprogramowanie OneTrust Vendorpedia™️ do zarządzania ryzykiem stron trzecich i wymiany ryzyka między dostawcami. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do odwiedzenia OneTrust.com lub połączenia się z nami poprzez LinkedIn, Twitter oraz Facebook.

Matrix42

Matrix42 to niemiecka firma z 27-letnim doświadczenie w tworzeniu innowacyjnego oprogramowania, służącego do bezpiecznej digitalizacji środowisk pracy. Główne atuty Rozwiązań Matrix42 to:
1. Bezpieczeństwo – rozwiązania do ochrony ataków od wewnątrz firmy: szyfrowanie, DLP, oraz od zewnątrz: EDR, i.C.A.F.E.
2. Automatyzacja powtarzających się zadań informatycznych, takich jak dystrybucja oprogramowania, zarządzanie
urządzeniami, zarządzanie aktualizacjami, oraz zgłoszeń incydentów do działu IT.
3. Przyspieszenie udostępniania usług za pośrednictwem samoobsługowego portalu. Automatyczne udostępnianie, inwentaryzacja i rozliczanie usług o charakterze informatycznym i nie tylko.
4. Uproszczenie przestrzegania wytycznych określonych w przepisach dotyczących uprawnień, instalacji oprogramowania, procesów zatwierdzania, rozporządzenia RODO i logowania się do systemu bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo.
5. Poprawa przejrzystości i kontroli z uwzględnieniem wszystkich kosztów, licencji, umów oraz zasobów informatycznych i innych aktywów.
6. Zwiększenie wydajności pracy i redukcji kosztów w obszarze operacji informatycznych poprzez konsolidację narzędzi, jednolite środowisko użytkownika oraz optymalizację licencji i zasobów informatycznych.

Ivanti

Ivanti to światowy lider oferujący systemy do zarzadzania infrastrukturą informatyczną, bezpieczeństwa infrastruktury z naciskiem na Endpointy, zarządzania usługami IT (ITSM), zarządzania zasobami (ITAM), licencjami (SAM) i tożsamością. Unified IT to promowane przez Ivanti podejście do zarządzania środowiskiem IT pozwalające na osiąganie przez pracowników maksymalnej wydajności pracy przy zachowaniu pełnej kontroli przez działy IT.

TestArmy

Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej. Specjalizujemy się w obszarze testowania oprogramowania.
Znamy się na wszystkich obszarach cyberbezpieczeństwa, a nasza specjalność to:
testy penetracyjne, audyty infrastruktury zabezpieczeń i testy socjotechniczne.
Naszym zadaniem jest pomoc klientom w tworzeniu bezpiecznego i funkcjonalnego produktu cyfrowego. Wierzymy, że dbałość o jakość produktów naszych klientów powinna opierać się na ich potrzebach i wewnętrznej wizji.
Przez ponad 7 lat zrealizowaliśmy ponad 500 udanych projektów dla 130 klientów w tym, m.in. dla sektora publicznego oraz międzynarodowych marek takich jak Samsung, Philips, MediaMarkt, Credit Agricole i Raiffeisen Bank.