O wydarzeniu

Wydarzenie IT Security Trends to wyjątkowa okazja do pogłębienia swojej wiedzy i spostrzeżeń w zakresie najnowszych trendów bezpieczeństwa oraz ich funkcjonowania w organizacji. Rozwój nowoczesnych technologii jest obecnie globalny i niezwykle szybki. Wywiera duży wpływ na bezpieczeństwo firm oraz instytucji. Celem utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przedsiębiorstwo musi chronić swoje zasoby przed cyber atakami, kradzieżą danych, awariami, a jednocześnie zwiększać dostępność danych i aplikacji. To trudne zadanie i wymaga odpowiednich narzędzi, wiedzy i kwalifikacji.

Podczas konferencji zostaną poruszone obecne zagrożenia oraz złożone regulacje prawne związane z ochroną danych.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji:

•  Nowości, trendy i kierunki rozwoju w obszarze bezpieczeństwa
•  IT Governance
•  Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
•  Bezpieczeństwo w Data Center
•  Systemy kontroli włamań
•  Zarządzanie tożsamością
•  Kontrola dostępu
•  SIEM – zbieranie i analiza logów
•  Ochrona serwerów i stacji roboczych
•  Bezpieczeństwo w chmurze
•  Firewall, zapory techniczne oraz VPN, IDS
•  Bezpieczeństwo sieciowe
•  Email & Web security – ochrona styku z internetem
•  Oprogramowanie antywirusowe oraz antytrojanowe
•  Systemy i urządzenia szyfrujące
•  Zarządzanie zdalnym dostępem
•  Backup i archiwizacja – ochrona danych
•  Rozwiązania zabezpieczające dla systemów krytycznych
•  Systemy wspierające wdrażanie polityki bezpieczeństwa
•  Rozwiązania Disaster Recovery
•  Bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych
•  Badanie podatności i ocena ryzyka
•  Audyty bezpieczeństwa

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

  • Szefów działów bezpieczeństwa (CISO /CSO )
  • Audytorów bezpieczeństwa IT
  • Dyrektorów IT i Managerów
  • Osoby odpowiedzialne za administrowanie sieciami i systemami IT
  • Ekspertów odpowiedzialnych za ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe
  • Konsultantów i ekspertów bezpieczeństwa informacji
  • Menedżerów i specjalistów z działów zarządzania ryzykiem
  • Ekspertów IT Governance

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com