O KONFERENCJI

Obecne wyzwania cyberbezpieczeństwa

Wydarzenie IT Security Trends to wyjątkowa okazja do pogłębienia swojej wiedzy i spostrzeżeń w zakresie najnowszych trendów bezpieczeństwa oraz ich funkcjonowania w organizacji. Rozwój nowoczesnych technologii jest obecnie globalny i niezwykle szybki. Wywiera duży wpływ na bezpieczeństwo firm oraz instytucji. Celem utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przedsiębiorstwo musi chronić swoje zasoby przed cyber atakami, kradzieżą danych, awariami, a jednocześnie zwiększać dostępność danych i aplikacji. To trudne zadanie i wymaga odpowiednich narzędzi, wiedzy i kwalifikacji.
Podczas konferencji zostaną poruszone obecne zagrożenia oraz złożone regulacje prawne związane z ochroną danych.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Marcin Masłowski

Marcin Masłowski

Carrefour Polska

Krzysztof Cudak

Krzysztof Cudak

ING TECH Poland

AGENDA

Cała prawda o cyberbezpieczeństwie

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Threat, Risk, CyberSecurity, Continuity - praktyczna strona mocy w ochronie zasobów i danych

10:00-10:20

Marcin Madey
Marcin Madey

Micro Focus

Nowe możliwości kontroli dostępu do informacji, aplikacji, systemów i zasobów IT w organizacji

Zarządzanie tożsamością cyfrową stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa w każdej organizacji. Podczas sesji Micro Focus przedstawimy nowe rozwiązania IT wspierające kontrolę dostępu do informacji, aplikacji, systemów i innych zasobów, w tym zaawanowane metody uwierzytelniania użytkowników.

10:20-10:45

Sophos

Wykład zarezerwowany

10.45 -11.05

Przerwa kawowa

11.05 -11.35

Data breach – jak przeżyć pierwsze 72 godziny po incydencie, zgodnie z GDPR

Szybka i prawidłowa reakcja na incydenty związane z bezpieczeństwem i poufnością danych ma ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacji, zarówno pod kątem biznesowym, jak i RODO. Administratorzy danych osobowych zobowiązani są podjąć przede wszystkim niezbędne środki zapobiegawcze lub minimalizujące negatywne skutki incydentu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku części incydentów, RODO nakłada na administratora dodatkowy obowiązek zawiadomienia organu nadzorczego (PUODO) o ich wystąpieniu, a w pewnych przypadkach także obowiązek powiadomienia osób fizycznych, których dane obejmował incydent. Podczas konferencji omówimy, jak prawidłowo wypełnić nałożone na Administratorów obowiązki i dochować 72-godzinnego terminu na dokonanie zgłoszenia. Podpowiemy również na jakie aspekty zwrócić uwagę opracowując wewnętrzne procedury.

11.35 -12.05

Wykład sponsora

12.05 -12.35

Renata Davidson
Renata Davidson

Davidson Consulting

Plany awaryjne i zarządzanie kryzysowe w obszarze cyberbezpieczeństwa

12.35 -12.55

Przerwa kawowa

12.55-13.25

Krzysztof Cudak
Krzysztof Cudak

ING TECH Poland

Faza rekonesansu z perspektywy ethical hakingu

13.25 -13.55

Marcin Masłowski
Marcin Masłowski

Carrefour Polska

Nowe technologie, a bezpieczeństwo

Case study opisujące ryzyka dla ostatnio popularnych technologii: automatyzacja w obszarze end-user computing, Cloud, machine learning, AI itp.

13:55-14:25

Grzegorz Cenkier
Grzegorz Cenkier

Centrala Poczty Polskiej S.A.

Trendy i kierunki rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa

13.55

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania bezpieczeństwem IT
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie słowa jak: Audyt, RODO, Hacking
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywoi uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście zagrożeń dla swojej organizacji
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o cyberbezpieczeństwie
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branżyi pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkim, najważniejszymi aspektami bezpieczeństwa IT?
Weź bezpłatny udział w konferencji i bądź na bieżąco!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 14.01.2019 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.
Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Szefów działów bezpieczeństwa (CISO /CSO )

• Audytorów bezpieczeństwa IT

• Dyrektorów IT i Managerów

• Osoby odpowiedzialne za administrowanie sieciami i systemami IT

• Ekspertów odpowiedzialnych za ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe

• Konsultantów i ekspertów bezpieczeństwa informacji

• Menedżerów i specjaspanstów z działów zarządzania ryzykiem

• Ekspertów IT Governance

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa