Michał Czuryło

michał czuryło

Michał Czuryło

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy

Senior Counsel

Swoje ponad dwunastoletnie doświadczenie zdobywał zarówno w pracy w kancelarii, jak i jako prawnik wewnętrzny w korporacjach działających na skalę globalną oraz w polskiej spółce notowanej na GPW. W tym czasie miał możliwość uczestniczyć w realizacji oraz prowadzeniu projektów wynikających z potrzeby dostosowania do regulacji prawnych całych organizacji, wspomagając przy budowaniu i wdrażaniu rozwiązań mających zapewnić zgodność procesów biznesowych z przepisami.

W tym zakresie między innymi:

  • wspierał przy dostosowaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych takie podmioty, jak: czołowy otwarty fundusz emerytalny, jeden z największych podmiotów organizujących zakłady bukmacherskie, grupę spółek z sektora IT, na czele której stoi podmiot notowany na GPW i dostarczający swoje usługi do podmiotów na całym świecie,
  • uczestniczył w projektowaniu i budowaniu procesów obsługi naruszeń ochrony danych i transferów danych w ramach całego regionu EMEA dla czołowego banku inwestycyjnego na świecie ,
  • brał udział w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów z zakresu IT obejmujących dostawę systemów i usług informatycznych dla podmiotów z silnie regulowanych rynków, w tym z branży finansowej, czy ubezpieczeniowej,
  • przygotowywał opinie prawne w zakresie tematów łączących zagadnienia z zakresu nowych technologii, ochrony danych oraz obrotu międzynarodowego.

Radca prawny wpisany na listę w OIRP w Krakowie od 2013 r. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie.