Krzysztof Politowski

Krzysztof Politowski

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Krzysztof Politowski – absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1977 – 2018 pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny WAT. W latach 2003 – 2008 dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001. W latach 2008 – 2013 naczelnik wydziału prowadzącego sprawy polityki informatyzacji państwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,  gdzie zajmował się między innymi wdrażaniem zasad osiągania interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne, zagadnieniami bezpieczeństwa informacji w tych podmiotach oraz stosowaniem podpisów elektronicznych w dokumentach. W latach 2013 – 2015 główny specjalista w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, gdzie prowadził sprawy z zakresu dokumentów i dokumentacji w postaci elektronicznej, kierownik projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Od roku 2015 główny specjalista w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a następstwie w Ministerstwie Cyfryzacji zajmujący się problematyką cyberbezpieczeństwa. Obecnie naczelnik Wydziału Standaryzacji Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.