kamil kowalczuk

kamil kowalczuk

Innogy

Kamil posiada ponad 15 letnie doświadczenia w obszarach systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji, architektury bezpieczeństwa IT/OT, zarządzania ryzykiem oraz ciągłością działania.

Jako Ekspert ds. bezpieczeństwa IT/OT wspiera Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w obszarze
automatyki przemysłowej.

Pełnił role wiodące w projektach wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
zgodnie z ISO 27001, Ciągłości działania w oparciu o ISO 22301 oraz brał udział w wiele projektów
technologicznych w Spółkach elektroenergetycznych i gazowych.

Projektował środowisko testowe oraz scenariusze ataku na potrzeby ćwiczeń Cyber-EXE 2012 w
sektorze energetycznym – projekt realizowany pod auspicjami ENISA oraz Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa.

Na co dzień Pełni rolę Lokalnego CISO dla międzynarodowej Spółki Elektroenergetycznej oraz ma
praktyczne doświadczenie we wdrożeniu wymagań Ustawy KSC. Wspiera w obszarze
Cyberbezpieczeństwa Grupę Kapitałową, jako lider Zespołu w zakresie utrzymania i projektowania
architektury cyberbezpieczeństwa.

Prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu architektury cyberbezpieczeństwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w architekturze cyberbezpieczeństwa dla kluczowych systemów
organizacji.

Czynny audytor cyberbezpieczęńśtwa infrastruktury IT/OT oraz współtwórca Strategii
Cyberbezpieczeństwa firm o zasięgu międzynarodowym.

Posiada certyfikaty: Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Network Defense Architect (CNDA),
Audytor Wiodący ISO 27001, Generalny Inżynier Bezpieczeństwa ISecMan, ITIL Foundation
Certificate, Prince2 Foundation Certyficate, Microsoft Certificate Profesional, Cobit 5 Fundation.