Izabela Błachnio-Wojnowska

Izabela Błachnio-Wojnowska

BNP Paribas

Od ponad 15 lat specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania i zarządzania jakością. Obecnie od prawie 7 lat związana z BNP Paribas Bank Polska, gdzie jako Dyrektor Biura Governance and CyberSecurity Program Bureau odpowiada m.in. za zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie i koordynację Programu Cyberbezpieczeństwa opartego o wymagania NIST, zarządza ryzykiem IT i Security. Zrealizowała w swojej karierze kilkadziesiąt audytów na zgodność z normą ISO27001, wdrożyła w kilku firmach System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w tym również w BNP Paribas Bank Polska, gdzie w 2019r. System pomyślnie przeszedł certyfikację. Jednym z największych wyzwań ostatnich lat pracy w BNP Paribas Bank Polska było ujednolicenie procesów w obszarze bezpieczeństwa wynikających z dwóch dużych fuzji Banku. W 2019 roku otrzymała wyróżnienie dla wybitnych kobiet w obszarze cybersecurity:  „TOP20 Woman in CyberSecurity in Poland” organizowanym przez „Perspektywy”. Czynna członkini „Cyber Women Community” przy „CSO Council”.