Anna Dąbrowska – Lipka

Anna Dąbrowska – Lipka

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunkach: prawo (praca dyplomowa poświęcona zagadnieniom z zakresu prawa medycznego), filologia polska (praca dyplomowa z zakresu językoznawstwa – pragmalingwistyki) oraz ekonomia (praca dyplomowa obejmowała tematykę prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych). Jest absolwentką Szkoły Prawa Słowackiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ i stypendystką Instytutu Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk.
 

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, procesowym, ochrony danych osobowych oraz compliance. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, jak również administracji publicznej. Uczestniczy w negocjowaniu umów, w tym umów inwestycyjnych oraz w badaniach due diligence ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa pracy. Przeprowadziła liczne audyty, wdrożenia oraz szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych. Autorka publikacji prasowych z zakresu prawa spółek oraz ochrony danych osobowych.