Alina Zając

Alina Zając

BNP Paribas Bank Polski

Alina Zając – Absolwentka Politechniki Koszalińskiej. Ekspert ds. zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwa informacji z ponad 20 letnim doświadczeniem. Opracowywała rozwiązania zapewniające ciągłość działania m.in. dla Kredyt Banku, Banku Pocztowego a także dla Grupy Allianz – zarówno dla banku jak i spółek ubezpieczeniowych. Prowadziła analizy Top Risk Assessment, szkolenia i walidacje modeli ryzyka. Od 2018 związana z Grupą BNP Paribas realizuje się w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Posiada certyfikaty Audytora wiodącego na zgodność z normą ISO 22301 oraz ISO 27001. Obecnie pełni rolę Dyrektora Biura ds. Programu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Odpowiedzialna za wdrożenie wymagań ustawowych (w szczególności Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa).
Członek Grupy Roboczej Forum Technologii Bankowych ds. BCM przy Związku Banków Polskich. Współautorka „Księgi Dobrych Praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania”. Obecnie ukazała się nowa książka, której jest redaktorem oraz współautorem pt. „Ciągłość działania w aspekcie budowania odporności organizacji.