Jarosław Łuba

Jarosław Łuba

Ministerstwo Energii

Chief Expert – Team Coordinator
Ministerstwo Energii

Ekspert od polityki krajowej i międzynarodowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej. Uczestniczył w pracach rządowych nad projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz aktów wykonawczych do ustawy, jak również w negocjacjach dyrektywy 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Pracownik Ministerstwa Energii, organu właściwego ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze energia. Wieloletnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych, regulacji i spraw międzynarodowych, w różnych instytucjach, w tym w Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Gospodarki i Komisji Europejskiej. Urzędnik służby cywilnej od 2005 r.