Krzysztof Kiewicz

Krzysztof Kiewicz

ODO 24

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
Doświadczony informatyk specjalizujący się w obszarze elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze przedsiębiorstw państwowych jak i międzynarodowych korporacji, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad ochroną informacji prawnie chronionych (informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa). Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001.