Jakub Kubalski

Jakub Kubalski

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej na bieżąco badając prawne aspekty internetu, oraz innych mediów elektronicznych. Posiada doświadczenie w doradztwie polskim i zagranicznym spółkom telekomunikacyjnym oraz spółkom specjalizujących się w oprogramowaniu komputerowym. Reprezentował klientów w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej. Doradzał przy wielu transakcjach sprzedaży lub licencjonowania praw własności intelektualnej, jak również sporządzania opinii prawnych w tym przedmiocie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Posiada doświadczenie z zakresu tworzenia i negocjowania umów charakterystycznych dla branży telewizyjnej, filmowej, marketingowej, eCommerce, jak również regulacji dotyczących znakowania produktów, w szczególności kodów kreskowych. Prowadził rozmaite projekty związane z umowami zawieranymi z konsumentami, w tym umowami o kredyt konsumencki. Doradzał w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, Prezesa UKE, GIODO. Uczestniczył w doradztwie i negocjacjach przy licznych projektach dla podmiotów z branży gier komputerowych, w tym w kwestiach związanych z grami losowymi. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studium prawa amerykańskiego organizowane przez Levin College of Law (University of Florida). Uczestnik Advanced Summer School on Trademarks, w Washington D.C., organizowanym wspólnie przez przez WIPO oraz USPTO.