Grzegorz Krzemiński

Grzegorz Krzemiński

Instytut Bezpieczeństwa Informacji

Grzegorz Krzemiński Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa korporacyjnego w tym bezpieczeństwa i ochrony informacji, danych osobowych i innych tajemnic. Prezentuje podejście holistyczne, tj. obejmujące wszystkie aspekty bezpieczeństwa informacji, nie skupiając się na tylko jednej dziedzinie, czy obszarze bezpieczeństwa. Pomaga mu w tym szerokie doświadczenie i przygotowanie zawodowe, między innymi w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa korporacyjnego.
Pracował (wdrażał, szkolił, audytował) dla największych firm globalnych i krajowych, między innymi firm z grupy Ericcson, Cederrroth (marki Soraya, Dermika), Procter & Gamble, Coca-Cola, Akzo-Nobel (Dulux, Hammerite) i wielu, wielu innych. Z administracji publicznej Inspekcja Celna, Naczelny Sąd Administracyjny, PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NIK i wiele, wiele innych.
Doświadczenie zdobywał również za granicą, w Wielkiej Brytanii, w dziedzinie bezpieczeństwa firm i organizacji, w tym informacji i danych osobowych (GDPR).
Jest członkiem BSI, BCI, FPA. Prowdzi unikalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony.