Grzegorz Cenkier

Grzegorz Cenkier

ISSA Polska

Grzegorz Cenkier – z branżą informatyczną związany jestem od ponad 30 lat, a  od  10 lat zbieram  doświadczenia w obszarach:  analizy ryzyka, audytu IT oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.  Przez wiele lat byłem pracownikiem Politechniki Warszawskiej i Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz instytucji finansowych i międzynarodowych systemu ONZ. Realizowałem kilka projektów Unii Europejskiej. Ukończyłem Uniwersytet Warszawski i EDV Schule  w Edingen (Niemcy) w zakresie budowy i eksploatacji sieci komputerowych. Ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie Zarządzania Audytem i Kontrolą Wewnętrzną. Jestem członkiem Zarządu ISSA Polska, Naczelnego Sądu Koleżeńskiego oraz Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Mam certyfikaty  ISO/IEC 27001, 27002 i 27006.