dr Łukasz Kister

dr Łukasz Kister

bezpieczneinformacje.pl

Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa PBSG S.A.
Doktor nauk o bezpieczeństwie, Biegły sądowy, Audytor Wiodący: Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001 oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – ISO 22301, Risk Manager – ISO 31000 / 27005, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, Agile Project Manager.
20 lat praktycznych doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i biznesie.
Stworzył Departament Bezpieczeństwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zbudował i doprowadził do akredytacji Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe – CERT PSE, a spółkę wprowadził do Centrum Eksperckiego Bezpieczeństwa Energetycznego NATO (EnSec CoE). Zainicjował powstanie i kierował Zespołem ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Był polskim przedstawicielem w Grupie Roboczej ds. Ochrony Systemów Krytycznych Europejskiego Zrzeszenia Operatorów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-e).
Członek Sztabu Dowodzenia Operacją „Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016”.
Członek Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju „Polska 3.0”, ekspert Instytutu Jagiellońskiego, Członek Rady Naukowej European Association for Security.
Autor kilkadziesiąt prac naukowych i eksperckich dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa, w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim.
Dumny posiadacz tytułu „Ambasador Polskiej Gospodarki”.