Partnerzy

Towarzyszymy, pomagamy i wspieramy naszych klientów w transformacji cyfrowej ich biznesów
Tworzymy strategiczne dla nowoczesnego biznesu rozwiązania:

Nasi Eksperci ds. bezpieczeństwa i zgodności SAP® wyróżniają się doskonałymi kompetencjami w dziedzinach:

  • Zarządzanie projektami autoryzacji,
  • Wiedza metodyczna w zakresie projektowania i realizacji autoryzacji SAP®,
  • Tworzenie koncepcji nazewnictwa dla autoryzacji SAP® obiektów i użytkowników,
  • Doświadczenie w tworzeniu wytycznych i koncepcji autoryzacji oraz ram egzaminacyjnych dla SAP®,
  • Doświadczenie w zakresie zarządzania centralnego użytkownika (CUB) oraz zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) na różnych platformach IAM,
  • Podstawowe aspekty techniczne i prawne w środowiskach SAP®

    Wykorzystywanie odpowiednich narzędzi i metod audytu (SAST©, SUIM, SAP® GRC)