Już wkrótce...

PRELEGENCI

Jacek Bajorek
Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Doświadczony Administrator Bezpieczeństwem Informacji oraz Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Instytucie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Doradza w zakresie Bezpieczeństwa Informacji w instytucjach samorządowych i prowadzi wykłady w zakresie bezpieczeństwa informacji i technologii informacyjnej w Wyższej Uczelni. Posiada Certified Internal Controls Auditor (CICA) – Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodne z ISO/IEC 27001, Certyfikat PRINCE2 Foundation, Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji TUV Hessen oraz dyplom Trenera Certyfikowanego umiejętności miękkich.

Michał Gomółka
MagikINFO s.r.o.

Absolwent Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Czechy). Z branżą IT związany od 2007 roku. Inicjator wprowadzenia na polski rynek wszystkich trzech modułów wchodzących w skład MagikINFO. Jest jednym z pomysłodawców wielu funkcjonalności systemu, odpowiada za sprzedaż oraz obsługę kluczowych klientów w wybranych regionach Polski. Organizuje prezentacje, szkolenia i konferencje z zakresu zarządzania infrastrukturą IT, Software Asset Management oraz podnoszenia efektywności pracy użytkowników.

Tomasz Zgardziński
GRUPA PZU

Ekspert ds. systemów zarzadzania tożsamością. Wraz z zespołem twórca Systemu Zarzadzania Tożsamością w Grupie PZU , autor wielu rozwiązań w systemie . Z branżą ubezpieczeniową związany od 16 lat. Specjalista z zakresu projektowania i programowania systemów baz danych, bezpieczeństwa systemów , sterowania i automatyki. Wiedza poparta długoletnią praktyką , studiami kierunkowymi , licznymi szkoleniami i certyfikatami.

Anna Larkowska-Przybysz
GRUPA PZU

Ekspert ds. Zarządzania Tożsamością w Grupie PZU. Praktycznie z bezpieczeństwem związana jest od początku swojej kariery zawodowej. Główny obszar zainteresowań to szeroko pojęte bezpieczeństwo informacji, a w szczególności budowa i utrzymanie procesów zarządzania tożsamością w dużych organizacjach. Wiedza merytoryczna poparta wieloletnim doświadczeniem zarówno we wdrożeniu systemu, jaki w codziennej współpracy z użytkownikiem.

Robert Sekuła
HP Polska

Category Manager – Laser printers & scanners HP Polska.
Pierwsza praca w latach 1994-1995 – w biurze maklerskim. W branży IT od lutego 1995 roku – na początku Computer 2000 ( obecnie Techdata). Od grudnia 1997 roku w HP na rożnych stanowiskach. Na stanowisku Category Managera od marca 2005.
Ukończone studia na SGH – teorii ekonomii.

Wojciech Dziomdziora
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Wojciech jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa IT i nowych technologii, prawa mediów, telekomunikacji i prawa autorskiego, zarówno na gruncie krajowym jak i międzynarodowym. Doradza wiodącym przedsiębiorcom krajowym i międzynarodowym w zakresie swojej specjalizacji. Wielokrotnie doradzał również organom administracji rządowej i innym podmiotom publicznym w sprawach regulacyjnych lub legislacyjnych.
Jest członkiem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odpowiedzialnym m.in. za kwestie Jednolitego rynku, ochrony danych osobowych i rozwiązań Big Data.
Pełnił wysokie funkcje menadżerskie w Orange Polska, gdzie m.in. Odpowiadał za obszar legislacji i relacji publicznych. W Telekomunikacji Polskie kierował projektami kluczowymi. Wcześniej pracował w grupie medialnej ITI. Jest byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2000–2005 pracował w Ministerstwie Kultury, pełniąc m.in. funkcję dyrektora departamentu prawno-legislacyjnego.
Kwalifikacje
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego i medialnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkołę Prawa Europejskiego organizowaną przez Oxford University i UW oraz studia MBA-IT w Akademii Koźmińskiego.
Wybrane publikacje
Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa, 2014
Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1/2014
Copyright In The Information Society. A Guide to National Implementation of the European Directive (Chapter on Poland), Edward Elgar, 2011
Organizacje
Członek Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
Arbiter Komisji Prawa Autorskiego
Członek Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie

Andrzej Karpiński
Orange Polska S.A.

Kierownik Wydziału Architektury i Rozwoju Zabezpieczeń Teleinformatycznych, Infrastruktura ICT i Cyberbezpieczeństwo, Orange Polska.
Pochodzę z Lublina, gdzie od lat 90-tych zajmowałem się IT, początkowo kierując serwisem w lubelskim oddziale TCH Components, gdzie wraz z kolegami regularnie wygrywaliśmy organizowane wówczas przez Enter konkursy na najlepszy hardware. Hobbystycznie od lat zajmowałem się współpracą z siecią akademicką LASK (później LubMAN), prowadziłem uczelniany BBS oraz redakcję lokalnego tygodnika IT – BitMan. W ramach współpracy TCH z UMCS zbudowałem jeden z największych wówczas w kraju systemów do obliczeń równoległych PVM (na potrzeby badania zjawisk zachodzących na powierzchni cieczy).
W 1998 po przeprowadzce do Warszawy, podjąłem pracę w ATM, zajmując się typowymi projektami informatyzacyjnymi – budową systemu IT dla Sądu Najwyższego czy Apelacyjnego w Warszawie, systemami dla PWPW, dostarczając infrastrukturę dla informatyzacji Biblioteki UW, współpracując z klientami z branży medycznej, energetycznej, produkcyjnej. Współpracowałem także z PTC, oraz sieciami akademickimi: POL-34 a następnie Pionier.
Zainteresowania okołosieciowe i miejsce, w którym się znalazłem umożliwiły mi udział w budowie, a później rozwoju i zarządzaniu siecią ATMAN. W roku 2000 otrzymałem Wyróżnienie Specjalne Zarządu ATM za wybitny wkład w budowę sieci ATMAN. W krótkim czasie przejęliśmy większość ruchu międzyoperatorskiego z ówczesnej TPSA – zaoferowaliśmy wcześniej niespotykane na polskim rynku narzędzia takie jak możliwość bezpłatnej wymiany ruchu międzyoperatorskiego, czy gwarancje jakości (tzw. CIR) na poziomie równym przepływności łącza. Był to też początek wymieniania się ruchem pomiędzy operatorami na większą skalę. W ramach sieci ATMAN zbudowaliśmy szereg ciekawych, często niszowych usług, podłączając Polskę do sieci IRC Efnet. Współtworzyłem platformę sieciową dla skutecznego działania wielu serwisów (obecnie to start-upy), jak GaduGadu czy nieistniejące już Grono.net.
Po 10 latach pracy w ATM powróciłem do klasycznej informatyki, prowadząc wdrożenie systemu PACS dla największej prywatnej sieci telediagnostycznej w kraju – za wdrożenie otrzymaliśmy nagrodę „Szeroki pas” magazynu ComputerWorld.
Po zmianie firmy na Qumak m.in. wdrożyłem w Telekomunikacji Polskiej system ochrony sieci korporacyjnej przed spamem, stając się po tym pracownikiem zespołu bezpieczeństwa IT u operatora. Praca w Telekomunikacji Polskiej, i po zmianach w Orange, pokazała zupełnie nowe możliwości. W międzyczasie zmienił się świat, i firma z monopolisty przerodziła się w lidera i wizjonera w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Miałem przyjemność brać udział w takich przedsięwzięciach jak: Blokada portu 25 w Neostradzie, Blokada portów Netbios, Blackholing BGP, System AntyDDoS, Tabaluga (Parental Control), czy ostatnio Cybertarcza.
Obecnie pełnię funkcję kierownika Wydziału Architektury i Rozwoju Zabezpieczeń Teleinformatycznych Orange Polska, gdzie z zespołem pracujemy nad rozwiązaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa, zarówno w ujęciu wewnętrznego IT, bezpieczeństwa infrastruktury i klientów, jak i usług z zakresu bezpieczeństwa.Pracę zawodową staram się obecnie łączyć z działalnością naukową i życiem rodzinnym (żona, troje dzieci), szukając w natłoku spraw czasu na kontynuowanie pasji z młodości jaką jest kyokushin 

Marcin Masłowski
Grupa Generali Polska

45 lat, związany z branżą IT od z górą 20 lat: początkowo w obszarze operacyjnym jako menadżer IT i bezpieczeństwa, od 6 lat pełni funkcje audytora IT i bezpieczeństwa; posiadacz certyfikatów CISA, ISO 27001, ISO20000, ITIL Manager, praktyk COBIT 5, ITIL i Forensic IT. Nastawiony na wypracowywanie praktycznych rozwiązań wspomagających kluczowy biznes.

Damian Klimas
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Prawnik, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się w szczególności świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w dziale compliance międzynarodowej grupy kapitałowej z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Był również członkiem zespołu prawnego przygotowującego emisję obligacji korporacyjnych. Posiada znaczące doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, sporządzaniu umów, a także opinii prawnych. Uczestnik krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, autorskiego, ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii. W przeszłości wiceprezes Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tomasz Omelaniuk
HP Polska

Po ukończeniu studiów na PJWSTK swoją zawodową przygodę z branżą IT rozpoczynał ponad 12 lat temu. Początkowo jako administrator sieci, serwerów oraz różnorodnych systemów. Następnie jako konsultant techniczny, programista, wdrożeniowiec oraz inżynier systemowy. W branży urządzeń i rozwiązań skanująco-drukujących od 2010 roku, kiedy to rozpoczął prace w firmie Lexmark International Polska jako system engineer odpowiedzialny za wdrożenia oraz wsparcie systemów u największych klientów. W HP od 2014 jako presales technical consultant odpowiada za rozwiązania w zakresie skanowania i wydruku dla klientów korporacyjnych.

SPONSORZY
 
   
   
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
FUNDATORZY NAGRÓDPATRONI MEDIALNI

           
   
   


ORGANIZATOR