Już wkrótce...

AGENDA


9:30-10:00
Sieć #1 – wyzwania bezpieczeństwa w sieci dużego operatora
Orange Polska
Prelegent: Michał Rosiak
Opis prelekcji:
Jaką rolę pełni bezpieczeństwo teleinformatyczne w działalności operatora telekomunikacyjnego, i czy można sprawić, by stało się ono elementem przewagi konkurencyjnej? W tym roku mija 20 lat od momentu, gdy Orange Polska po raz stworzyło zespół bezpieczeństwa IT, przez ten cały czas regularnie rozwijany. Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się, jak zadania tego zespołu przekładają się na poprawę jakości, dostępności i parametrów usług, i jakie to ma znaczenie we współczesnym cyber-świecie. Omówimy także zadania CERT Orange Polska oraz przykłady usług przeznaczone dla szerokiego grona abonentów Orange Polska: CyberTarczę, Kontrolę Rodzicielską i ochronę przed atakami DDoS.

10:00-10:30
Czy możemy się czuć bezpiecznie?
Verbicom S.A.
Prelegent: Piotr Owczarek
Opis prelekcji:
Obecnie, gdy sieć globalna niesie za sobą wysokie ryzyko ataku i działań niepożądanych, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie infrastruktury sieciowej organizacji, jako elementu łączącego wszelkie systemy. Zabezpieczenie to winno być realizowane na każdym możliwym poziomie, począwszy od styku z siecią publiczną, poprzez zabezpieczenie sieci wewnętrznej, zapewniając mechanizmy autentykacji i widoczności, przez odpowiednie zabezpieczenie urządzeń końcowych, w tym również urządzeń mobilnych, na zabezpieczeniach fizycznych kończąc. Celem prezentacji będzie przedstawienie naszego punktu widzenia na aspekty bezpieczeństwa popartego przykładowymi wdrożeniami.

10:30-11:15
Bezpieczeństwo urządzeń, danych i dokumentów
HP POLSKA
Prelegent: Tomasz Omelaniuk
Opis prelekcji:
Ochrona urządzeń, danych i dokumentów.
Ryzyko i koszty związane z niezabezpieczonymi środowiskami druku.
Wbudowane funkcje zabezpieczające w systemach druku HP.
Zabezpieczające rozwiązania HP takie jak:
HP JetAdvantage Security Manager
HP Access Control
HP JetAdvantage Private Print.

11:15-11:30
PRZERWA KAWOWA

11:30-12:00
Fundamentalne zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsiębiorstwa
Polkomtel Sp. z o.o.
Prelegent: Paweł Dobrychłop
Opis prelekcji:
W dzisiejszych czasach obecność przedsiębiorstwa w Internecie przestała być luksusem, na który pozwolić sobie mogą tylko nieliczni, a stała się wręcz koniecznością mającą wpływ na powodzenie prowadzonego biznesu. Również dostęp pracowników do Sieci nie jest już kaprysem czy starannie reglamentowanym przez pracodawcę przywilejem, lecz uprawnieniem niezbędnym do właściwego wywiązywania się ze służbowych obowiązków. To upowszechnienie Internetu z jednej strony, z drugiej zaś wzrost przepustowości łączy przy jednoczesnym spadku ich ceny sprawia, że firmy muszą poważnie mierzyć się z nowymi zagrożeniami, dotychczas w ogóle pomijanymi (lub uwzględnianymi w bardzo niewielkim stopniu) przy ocenie ryzyka działania przedsiębiorstwa. O takich właśnie zagrożeniach – zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego – a także o metodach przeciwdziałania im – traktuje ta prezentacja.

12:00-12:30
Jak haker tworzy payload, który będzie mało wykrywalny przez systemy AV – analiza przypadków
BGŻ BNP Paribas
Prelegent: Rafał Gołębiowski
Opis prelekcji:
W trakcie prelekcji zaprezentowane zostaną przykłady ukrywania payloadów przed systemami AV. Prelekcja opierać się będzie na prezentacji live. System AV bazować będzie na 46 najpopularniejszych antywirusach.
Konkluzją prezentacji będzie porównanie wyników w zależności od metody i rodzaju „ukrywania” złośliwego oprogramowania.

12:30-12:45
przerwa

12:45-13:15
Dyrektywa NIS i jej znaczenie dla cyberbezpieczeństwa
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Prelegent: Wojciech Dziomdziora
Opis prelekcji:
Dzięki wysłuchaniu prelekcji uczestnicy poznają stan prac nad wdrożeniem Dyrektywy NIS oraz główne konsekwencje dla przedsiębiorców jakie może ona przynieść. Poznają również najważniejsze trendy legislacyjne związane z cyberbezpieczeństwem firm (ochrona danych osobowych, e-privacy, tajemnica przedsiębiorstwa).

13:15-13:45
Prawne aspekty cloud computingu
Kancelaria Bird&Bird
Prelegent: Joanna Gałajda
Opis prelekcji:
Podczas prezentacji zostanie omówione zagadnienie cloud computingu i cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia prawnika, jakie regulacje się do niego odnoszą, dlaczego perspektywa prawna jest tak ważna i kto ponosi odpowiedzialność w przypadku cyberataków. Dodatkowo, odpowiemy na pytanie jakie środki prawne i organizacyjne powinna wdrożyć organizacja w celu zapewnienie ciągłości działania organizacji w przypadku cyberataku.

13:45
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
SPONSORZY
 

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA


PATRONI MEDIALNI


FUNDATORZY NAGRÓD
ORGANIZATOR